۲۵ دی
۱۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ

پادکست صوتی نخبگان هوشمند

۰۱ دی
۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ غیر حضوری

دومین مسابقه ملی چرتکه فارسی