دومین مسابقه ملی چرتکه فارسی ...

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
جشنواره به پایان رسید