۰۱ دی
۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ غیر حضوری

دومین مسابقه ملی چرتکه فارسی